Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DATA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SMK NEGERI 3 KOTA SERANG

TAHUN AJARAN 2020/2021

NO NAMA PEGAWAI L/P JABATAN

PENDIDIKAN

TERAKHIR

1 ADE SUSIANTI, M.Pd             
19730625 200212 2 005            (IV.b)
P KEPALA SEKOLAH S2
2 Saniin, S.Pd                                      
19600229 198503 2 003                    (IV.b)
L GURU PNS S1
3 Misnan , S.Ag, MM                                   
19630117 199802 1 001                     (IV.b)
L GURU PNS S2
4 Hj. Upi Supiyah, S.Km, M.Pd
19670312 199303 2 010 (IV.a)
P GURU PNS S2
5 Upi Sarinande, S.Pd                               
19720316 199803 1 007                   (IV.a)
L GURU PNS S1
6 Sutriah, S.Pd                               
19730323 200502 2 009              (IV.a)
P GURU PNS S1
7 Feli Susiyanti, S.Pd                        
19730818 200604 2 011                    (IV.a)
P GURU PNS S1
8 Drs. Sawiri                                         
19660505 200701 1 015                    (III.d)
P GURU PNS S1
9 Erwin Nauval AR., S.Pd, M.Si               
19770324 200801 1 003           (III.d)
L GURU PNS S2
10 Santusi, SE                                   
19760908 200801 1 006               (III.d)
L GURU PNS S1
11 Humairoh, S.Ag                                         
19780826 200801 2 009                  (III.c)
L GURU PNS S1
12 Lia Andarayani, S.Pd                             
19831113 200901 2 001           (III.d)
P GURU PNS S1
13 Sri Hartatik, S.Pd
19730704 200801 2 003 (III.d)
P GURU PNS S1
14 Aty Utami Fitriaty, S.Kom                    
19800810 200902 2 003                    (III.c)
P GURU PNS S1
15 Ayi Pahrudin, S.Pd                                  
19830515 201001 1 013                (III.c)
L GURU PNS S1
16 Joko Tri Gunarto, S.Pd                            
19830531 201001 1 005              (III.c)
L GURU PNS S1
17 Zuhrotul Uyun, S.Pd                            
19840414 201001 2 015                         (III.c)
P GURU PNS S1
18 Neneng Susilawati, S,Kom                   
19840505 201001 2 016                        (III.c)
P GURU PNS S1
19 Ridwanulloh, S.Pd
19841115 201101 1 001 (III.c)
L GURU PNS S1
20 M. Farkhad Suhasna, S.Sos              
19790427 201101 1 001                   (III.c)
L GURU PNS S1
21 Mamat Rahmat, S.Pd                            
19800607 201101 1 001                   (III.c)
L GURU PNS S1
22 Jamal Alim, S.Pd.I                                     
19820412 201101 1 001                   (III.c)
L GURU PNS S1
23 Ani Heryani, S.Pd                                     
19841008 201408 2 001                   (III.b)
P GURU PNS S1
24 Yenny Irma, S.Pd
19831030 201101 2 002                   (III.b)
P GURU PNS S1
25 Widya Winduningsih, S.Pd                     
19831113 201402 2 001           (III.b)
P GURU PNS S1
26 Khairunnisa, S.Pd
19920720 201903 2 015 (III.a)
P GURU PNS S1
27 Surya Jaya, S.Sos, M.Si L GTT S2
28 Sri Indaryati, M.Pd P GTT S2
29 Samilah, S.Pd P GTT S1
30 Jawilah, S.Pd.I P GTT S1
31 Encep Endang Permana, S.Pd L GTT S1
32 Edi, SE L GTT S1
33 Nurasmainah Hasan, S.Kom P GTT S1
34 Irna Ahyana, S.Pd P GTT S1
35 Mira Lastarina, S.Pd P GTT S1
36 Cucum Rohmawati, M.Pd P GTT S2
37 Udin Samsudin, SE L GTT S1
38 Sri Maryati, S.M P GTT S1
39 Moch. Herdiansyah, S.Pd L GTT S2
40 Hadi Ismayadi, S.Kom L GTT S1
41 Eni Nurfitriyani, S.Pd.I P GTT S1
42 Indriyawati, S.Akun P GTT S1
43 Linda Heryani, S.Pd P GTT S1
44 Oom Komariyah, S.Pd P GTT S1
45 Nurwulan Rine Ismaya, S.Pd P GTT S1
46 Baerullah, S.Kom L GTT S1
47 Aris Wiratmoko, S.Pd L GTT S1
48 Milta Hadida, S.Pd P GTT S1
49 Nia Kurnia S., S.Hum P GTT S1
50 Feby Mutiara Tashmiyah, S.Pd P GTT S1
51 Mirwan Setia, SP, M.Pd L GTT S2
52 Gita Nafitri Ayuwandani, S. Akun P GTT S1
53 Tifani Ulfa, S.Akun P GTT S1
54 M. Samsul Arif Rahman, S.Pd L GTT S1
55 Yeni Puspita Sari, S.Pd P GTT S1
56 Arif Julianto, S.Kom L GTT S1
57 Miftahudin, SM L GTT S1
58 Susilawati, S.Kom P GTT S1
59 Karina Hayati, S.Pd P GTT S1
60 Rt. Khoirotun Nisa, M.Pd P GTT S1
61 Faldi Aulianatara, S.Pd L GTT S1
62

Albi Basara, SE                                       

19780324 201409 1 001                        (II.b)

L TU PNS S1
63 Suherman, S.Pd L TUTT S1
64 Susi Sulistiawati, SE P TUTT S1
65 Sulaesih P TUTT SMK
66 Napsiah P TUTT SMK
67 Jafar Maulana L TUTT SMK
68 M. Samsudin L TUTT SMK
69 Ade Munajat L TUTT SMK
70 Rustandi L TUTT SMA
71 Samsuri L KEAMANAN SMA
72 Mari L KEAMANAN SD
73 Fery Febriyanto L KEAMANAN SMK
74 Jahiri L KEBERSIHAN SMA
75 Misri L KEBERSIHAN SMP
76 Aminudin L KEBERSIHAN SMP

Keadaan Tenaga Pendidik berdasarkan Pendidikan

No Latar Belakang Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Diploma 3 /D4 0 0 0
2 Strata 1 /S-1 21 30 51
3 Strata 2/S-2 4 6 10
  Jumlah Total 25 36 61