DATA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kepala Sekolah

Tenaga Pendidik ASN

Tenaga Pendidik Non ASN

Tenaga Kependidikan

SMK NEGERI 3 KOTA SERANG

TAHUN AJARAN 2020/2021

NO

NAMA PEGAWAI

L/P

JABATAN

PENDIDIKANTERAKHIR

1

ADE SUSIANTI, M.Pd              
19730625 200212 2 005            (IV.b)

P

KEPALA SEKOLAH

S2

2

Saniin, S.Pd                                       
19600229 198503 2 003                    (IV.b)

L

GURU PNS

S1

3

Misnan , S.Ag, MM                                    
19630117 199802 1 001                     (IV.b)

L

GURU PNS

S2

4

Hj. Upi Supiyah, S.Km, M.Pd 
19670312 199303 2 010 (IV.a)

P

GURU PNS

S2

5

Upi Sarinande, S.Pd                                
19720316 199803 1 007                   (IV.a)

L

GURU PNS

S1

6

Sutriah, S.Pd                                
19730323 200502 2 009              (IV.a)

P

GURU PNS

S1

7

Feli Susiyanti, S.Pd                         
19730818 200604 2 011                    (IV.a)

P

GURU PNS

S1

8

Drs. Sawiri                                          
19660505 200701 1 015                    (III.d)

P

GURU PNS

S1

9

Erwin Nauval AR., S.Pd, M.Si                
19770324 200801 1 003           (III.d)

L

GURU PNS

S2

10

Santusi, SE                                   
19760908 200801 1 006               (III.d)

L

GURU PNS

S1

11

Humairoh, S.Ag                                          
19780826 200801 2 009                  (III.d)

p

GURU PNS

S1

12

Lia Andarayani, S.Pd                              
19831113 200901 2 001           (III.d)

P

GURU PNS

S1

13

Sri Hartatik, S.Pd 
19730704 200801 2 003 (III.d)

P

GURU PNS

S1

14

Aty Utami Fitriaty, S.Kom                     
19800810 200902 2 003                    (III.c)

P

GURU PNS

S1

15

Ayi Pahrudin, S.Pd                                   
19830515 201001 1 013                (III.c)

L

GURU PNS

S1

16

Joko Tri Gunarto, S.Pd                             
19830531 201001 1 005              (III.c)

L

GURU PNS

S1

17

Zuhrotul Uyun, S.Pd                             
19840414 201001 2 015                         (III.c)

P

GURU PNS

S1

18

Neneng Susilawati, S,Kom                    
19840505 201001 2 016                        (III.c)

P

GURU PNS

S1

19

Ridwanulloh, S.Pd 
19841115 201101 1 001 (III.c)

L

GURU PNS

S1

20

M. Farkhad Suhasna, S.Sos               
19790427 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

21

Mamat Rahmat, S.Pd                             
19800607 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

22

Jamal Alim, S.Pd.I                                     
19820412 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

23

Ani Heryani, S.Pd                                      
19841008 201408 2 001                   (III.b)

P

GURU PNS

S1

24

Yenny Irma, S.Pd 
19831030 201101 2 002                   (III.b)

P

GURU PNS

S1

25

Widya Winduningsih, S.Pd                      
19831113 201402 2 001           (III.b)

P

GURU PNS

S1

26

Khairunnisa, S.Pd 
19920720 201903 2 015 (III.a)

P

GURU PNS

S1

27

Surya Jaya, S.Sos, M.Si

L

GTT

S2

28

Sri Indaryati, M.Pd

P

GTT

S2

29

Samilah, S.Pd

P

GTT

S1

30

Jawilah, S.Pd.I

P

GTT

S1

31

Encep Endang Permana, S.Pd

L

GTT

S1

32

Edi, SE

L

GTT

S1

33

Nurasmainah Hasan, S.Kom

P

GTT

S1

34

Irna Ahyana, S.Pd

P

GTT

S1

35

Mira Lastarina, S.Pd

P

GTT

S1

36

Cucum Rohmawati, M.Pd

P

GTT

S2

37

Udin Samsudin, SE

L

GTT

S1

38

Sri Maryati, S.M

P

GTT

S1

39

Moch. Herdiansyah, S.Pd

L

GTT

S1

40

Hadi Ismayadi, S.Kom

L

GTT

S1

41

Eni Nurfitriyani, S.Pd.I

P

GTT

S1

42

Indriyawati, S.Akun

P

GTT

S1

43

Linda Heryani, S.Pd

P

GTT

S1

44

Oom Komariyah, S.Pd

P

GTT

S1

45

Nurwulan Rine Ismaya, S.Pd

P

GTT

S1

46

Baerullah, S.Kom

L

GTT

S1

47

Aris Wiratmoko, S.Pd

L

GTT

S1

48

Milta Hadida, S.Pd

P

GTT

S1

49

Nia Kurnia S., S.Hum

P

GTT

S1

50

Feby Mutiara Tashmiyah, S.Pd

P

GTT

S1

51

Mirwan Setia, SP, M.Pd

L

GTT

S2

52

Gita Nafitri Ayuwandani, S. Akun

P

GTT

S1

53

Tifani Ulfa, S.Akun

P

GTT

S1

54

M. Samsul Arif Rahman, S.Pd

L

GTT

S1

55

Yeni Puspita Sari, S.Pd

P

GTT

S1

56

Arif Julianto, S.Kom

L

GTT

S1

57

Miftahudin, SM

L

GTT

S1

58

Susilawati, S.Kom

P

GTT

S1

59

Karina Hayati, S.Pd

P

GTT

S1

60

Rt. Khoirotun Nisa, M.Pd

P

GTT

S1

61

Faldi Aulianatara, S.Pd

L

GTT

S1

62

Ineka Tatulistinah, S.Kom

P

GTT

S1

63

Albi Basara,SE                                      19780324 201409 1 001                        (II.b)

L

TU PNS

S1

64

Suherman, S.Pd

L

TUTT

S1

65

Susi Sulistiawati, SE

P

TUTT

S1

66

Sulaesih

P

TUTT

SMK

67

Napsiah

P

TUTT

SMK

68

Jafar Maulana

L

TUTT

SMK

69

M. Samsudin

L

TUTT

SMK

70

Ade Munajat

L

TUTT

SMK

71

Rustandi

L

TUTT

SMA

72

Samsuri

L

KEAMANAN

SMA

73

Mari

L

KEAMANAN

SD

74

Fery Febriyanto

L

KEAMANAN

SMK

75

Jahiri

L

KEBERSIHAN

SMA

76

Misri

L

KEBERSIHAN

SMP

77

Aminudin

L

KEBERSIHAN

SMP

Keadaan Tenaga Pendidik berdasarkan Pendidikan

No

Latar Belakang Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Diploma 3 /D4

0

0

0

2

Strata 1 /S-1

21

30

51

3

Strata 2/S-2

4

6

10

 

Jumlah Total

25

36

61