DATA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kepala Sekolah

ADE SUSIANTI, M.Pd

KEPALA SEKOLAH

19730625 200212 2 005 (IV.b)

Tenaga Pendidik ASN

Saniin, S.Pd

GURU PNS

19600229 198503 2 003 (IV.b)

Misnan , S.Ag, MM

GURU PNS

19630117 199802 1 001 (IV.b)

Hj. Upi Supiyah, S.Km, M.Pd

GURU PNS

19670312 199303 2 010 (IV.a)

Upi Sarinande, S.Pd

GURU PNS


19720316 199803 1 007 (IV.a)

Sutriah, S.Pd

GURU PNS


19730323 200502 2 009 (IV.a)

Feli Susiyanti, S.Pd

GURU PNS


19730818 200604 2 011 (IV.a)

Drs. Sawiri

GURU PNS


19660505 200701 1 015 (III.d)

Erwin Nauval AR., S.Pd, M.Si

GURU PNS


19770324 200801 1 003 (III.d)

Santusi, SE

GURU PNS


19760908 200801 1 006 (III.d)

Humairoh, S.Ag

GURU PNS


19780826 200801 2 009 (III.c)

Lia Andarayani, S.Pd

GURU PNS


19831113 200901 2 001 (III.d)

Sri Hartatik, S.Pd

GURU PNS


19730704 200801 2 003 (III.d)

Aty Utami Fitriaty, S.Kom

GURU PNS


19800810 200902 2 003 (III.c)

Ayi Pahrudin, S.Pd

GURU PNS


19830515 201001 1 013 (III.c)

Joko Tri Gunarto, S.Pd

GURU PNS


19830531 201001 1 005 (III.c)

Zuhrotul Uyun, S.Pd

GURU PNS


19840414 201001 2 015 (III.c)

Neneng Susilawati, S,Kom

GURU PNS


19840505 201001 2 016 (III.c)

Ridwanulloh, S.Pd

GURU PNS


19841115 201101 1 001 (III.c)

M. Farkhad Suhasna, S.Sos

GURU PNS


19790427 201101 1 001 (III.c)

Mamat Rahmat, S.Pd

GURU PNS


19800607 201101 1 001 (III.c)

Jamal Alim, S.Pd.I

GURU PNS


19820412 201101 1 001 (III.c)

Ani Heryani, S.Pd

GURU PNS


19841008 201408 2 001 (III.b)

Yenny Irma, S.Pd

GURU PNS


19831030 201101 2 002 (III.b)

Widya Winduningsih, S.Pd

GURU PNS


19831113 201402 2 001 (III.b)

Khairunnisa, S.Pd

GURU PNS


19920720 201903 2 015 (III.a)

Tenaga Pendidik Non ASN

Surya Jaya, S.Sos, M.Si

Sri Indaryati, M.Pd

Jawilah, S.Pd.I

Encep Endang Permana, S.Pd

Edi, SE

Nurasmainah Hasan, S.Kom

Irna Ahyana, S.Pd

Mira Lastarina, S.Pd

Cucum Rohmawati, M.Pd

Udin Samsudin, SE

Sri Maryati, S.M

Moch. Herdiansyah, S.Pd

Hadi Ismayadi, S.Kom

Eni Nurfitriyani, S.Pd.I

Indriyawati, S.Akun

Linda Heryani, SE

Oom Komariyah, S.Pd

Nurwulan Rine Ismaya, S.Pd

Baerullah, S.Kom

Aris Wiratmoko, S.Pd

Milta Hadida, S.Pd

Feby Mutiara Tashmiyah, S.Pd

Mirwan Setia, SP, M.Pd

Gita Nafitri Ayuwandani, S. Akun

Tifani Ulfa, S.Akun

M. Samsul Arif Rahman, S.Pd

Yeni Puspita Sari, S.Pd

Arif Julianto, S.Kom

Miftahudin, SM

Susilawati, S.Kom

Karina Hayati, S.Pd

Rt. Khoirotun Nisa, M.Pd

Faldi Aulianatara, S.Pd

Ineka Tatulistinah, S.Kom

Tenaga Kependidikan

Albi Basara, SE

KEPALA TU

19780324 201409 1 001

Suherman, S.Pd

Susi Sulistiawati, SE

Sulaesih

Napsiah

Jafar Maulana

M. Samsudin

Ade Munajat

Rustandi

Samsuri

Jahiri

Misri

Aminudin

SMK NEGERI 3 KOTA SERANG

TAHUN AJARAN 2020/2021

NO

NAMA PEGAWAI

L/P

JABATAN

PENDIDIKANTERAKHIR

1

ADE SUSIANTI, M.Pd              
19730625 200212 2 005            (IV.b)

P

KEPALA SEKOLAH

S2

2

Saniin, S.Pd                                       
19600229 198503 2 003                    (IV.b)

L

GURU PNS

S1

3

Misnan , S.Ag, MM                                    
19630117 199802 1 001                     (IV.b)

L

GURU PNS

S2

4

Hj. Upi Supiyah, S.Km, M.Pd 
19670312 199303 2 010 (IV.a)

P

GURU PNS

S2

5

Upi Sarinande, S.Pd                                
19720316 199803 1 007                   (IV.a)

L

GURU PNS

S1

6

Sutriah, S.Pd                                
19730323 200502 2 009              (IV.a)

P

GURU PNS

S1

7

Feli Susiyanti, S.Pd                         
19730818 200604 2 011                    (IV.a)

P

GURU PNS

S1

8

Drs. Sawiri                                          
19660505 200701 1 015                    (III.d)

P

GURU PNS

S1

9

Erwin Nauval AR., S.Pd, M.Si                
19770324 200801 1 003           (III.d)

L

GURU PNS

S2

10

Santusi, SE                                   
19760908 200801 1 006               (III.d)

L

GURU PNS

S1

11

Humairoh, S.Ag                                          
19780826 200801 2 009                  (III.d)

p

GURU PNS

S1

12

Lia Andarayani, S.Pd                              
19831113 200901 2 001           (III.d)

P

GURU PNS

S1

13

Sri Hartatik, S.Pd 
19730704 200801 2 003 (III.d)

P

GURU PNS

S1

14

Aty Utami Fitriaty, S.Kom                     
19800810 200902 2 003                    (III.c)

P

GURU PNS

S1

15

Ayi Pahrudin, S.Pd                                   
19830515 201001 1 013                (III.c)

L

GURU PNS

S1

16

Joko Tri Gunarto, S.Pd                             
19830531 201001 1 005              (III.c)

L

GURU PNS

S1

17

Zuhrotul Uyun, S.Pd                             
19840414 201001 2 015                         (III.c)

P

GURU PNS

S1

18

Neneng Susilawati, S,Kom                    
19840505 201001 2 016                        (III.c)

P

GURU PNS

S1

19

Ridwanulloh, S.Pd 
19841115 201101 1 001 (III.c)

L

GURU PNS

S1

20

M. Farkhad Suhasna, S.Sos               
19790427 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

21

Mamat Rahmat, S.Pd                             
19800607 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

22

Jamal Alim, S.Pd.I                                     
19820412 201101 1 001                   (III.c)

L

GURU PNS

S1

23

Ani Heryani, S.Pd                                      
19841008 201408 2 001                   (III.b)

P

GURU PNS

S1

24

Yenny Irma, S.Pd 
19831030 201101 2 002                   (III.b)

P

GURU PNS

S1

25

Widya Winduningsih, S.Pd                      
19831113 201402 2 001           (III.b)

P

GURU PNS

S1

26

Khairunnisa, S.Pd 
19920720 201903 2 015 (III.a)

P

GURU PNS

S1

27

Surya Jaya, S.Sos, M.Si

L

GTT

S2

28

Sri Indaryati, M.Pd

P

GTT

S2

29

Samilah, S.Pd

P

GTT

S1

30

Jawilah, S.Pd.I

P

GTT

S1

31

Encep Endang Permana, S.Pd

L

GTT

S1

32

Edi, SE

L

GTT

S1

33

Nurasmainah Hasan, S.Kom

P

GTT

S1

34

Irna Ahyana, S.Pd

P

GTT

S1

35

Mira Lastarina, S.Pd

P

GTT

S1

36

Cucum Rohmawati, M.Pd

P

GTT

S2

37

Udin Samsudin, SE

L

GTT

S1

38

Sri Maryati, S.M

P

GTT

S1

39

Moch. Herdiansyah, S.Pd

L

GTT

S1

40

Hadi Ismayadi, S.Kom

L

GTT

S1

41

Eni Nurfitriyani, S.Pd.I

P

GTT

S1

42

Indriyawati, S.Akun

P

GTT

S1

43

Linda Heryani, S.Pd

P

GTT

S1

44

Oom Komariyah, S.Pd

P

GTT

S1

45

Nurwulan Rine Ismaya, S.Pd

P

GTT

S1

46

Baerullah, S.Kom

L

GTT

S1

47

Aris Wiratmoko, S.Pd

L

GTT

S1

48

Milta Hadida, S.Pd

P

GTT

S1

49

Nia Kurnia S., S.Hum

P

GTT

S1

50

Feby Mutiara Tashmiyah, S.Pd

P

GTT

S1

51

Mirwan Setia, SP, M.Pd

L

GTT

S2

52

Gita Nafitri Ayuwandani, S. Akun

P

GTT

S1

53

Tifani Ulfa, S.Akun

P

GTT

S1

54

M. Samsul Arif Rahman, S.Pd

L

GTT

S1

55

Yeni Puspita Sari, S.Pd

P

GTT

S1

56

Arif Julianto, S.Kom

L

GTT

S1

57

Miftahudin, SM

L

GTT

S1

58

Susilawati, S.Kom

P

GTT

S1

59

Karina Hayati, S.Pd

P

GTT

S1

60

Rt. Khoirotun Nisa, M.Pd

P

GTT

S1

61

Faldi Aulianatara, S.Pd

L

GTT

S1

62

Ineka Tatulistinah, S.Kom

P

GTT

S1

63

Albi Basara,SE                                      19780324 201409 1 001                        (II.b)

L

TU PNS

S1

64

Suherman, S.Pd

L

TUTT

S1

65

Susi Sulistiawati, SE

P

TUTT

S1

66

Sulaesih

P

TUTT

SMK

67

Napsiah

P

TUTT

SMK

68

Jafar Maulana

L

TUTT

SMK

69

M. Samsudin

L

TUTT

SMK

70

Ade Munajat

L

TUTT

SMK

71

Rustandi

L

TUTT

SMA

72

Samsuri

L

KEAMANAN

SMA

73

Mari

L

KEAMANAN

SD

74

Fery Febriyanto

L

KEAMANAN

SMK

75

Jahiri

L

KEBERSIHAN

SMA

76

Misri

L

KEBERSIHAN

SMP

77

Aminudin

L

KEBERSIHAN

SMP

Keadaan Tenaga Pendidik berdasarkan Pendidikan

No

Latar Belakang Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Diploma 3 /D4

0

0

0

2

Strata 1 /S-1

21

30

51

3

Strata 2/S-2

4

6

10

 

Jumlah Total

25

36

61